Yaratıcı Drama

Etkili bir grup çalışması olan yaratıcı drama bir yaşayarak-yaparak öğrenme ve farkındalık sürecidir. Bu sürecin; kendini tanıma, karşısındakini tanıma, birbirini anlama, doğaçlama ve yaratıcılık gibi aşamaları vardır. Bu yönüyle yaratıcı dramanın sosyal yaşama destek sağlayıp, bireyler arası yaklaşımı değiştirebilecek güçte olduğu söylenebilir.

Yaratıcı drama her alan ve kademedeki eğitim faaliyetlerinde yer alabilecek nitelikleriyle, olaylar, durumlar ve bunlar arasındaki bağlantıları kolayca öğretebilir.

Yaratıcı Drama Başlıklarımız:

  • Oynayan İnsanlar İçin Oyun Atölyesi
  • Kaliteli Uyku ve Uykuyla Barışmak Atölyesi
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi
  • Hayır Deme Sanatı Atölyesi
  • Emret Beynim Atölyesi (Dengeli Bir Yaşam Deneyimi Üretmek)
  • Şiddetsiz İletişim ve İlişki Yönetimi Atölyesi
  • Öfke ve Stres Yönetimi Atölyesi