Danışmanlık

Danışmanlık

 1. İnovasyon Yönetimi Danışmanlığı
  • Şirketler İçin Yaratıcı Fikir Üretme ve İnovasyon Danışmanlığı
  • Kurumsal Öneri Sistemleri Danışmanlığı
 2. Eğitim Yönetimi ve Planlaması Danışmanlığı
  • Şirketler İçin Kurumsal Eğitim Yönetimi Danışmanlığı
  • İç Eğitici Yetiştirme Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi
 3. Motivasyon ve Huzur Danışmanlığı
  • Sağlıklı, Huzurlu Bir Çalışma Yaşamı için Gereken Sistem, Süreç ve Mekanların Tasarlanması
 4. Kültür Yönetimi Danışmanlığı
  • Kurumlara ve Kişilere Özel Kitap Basımı, Editoryal Desteklerin Sağlanması, Pazarlanması