Çalıştaylar

Çalıştaylar

Çalıştaylar, belirli kurumsal problemlerin çözümüne ışık tutacak, bilgi ve fikirlerin sistematik/analitik bir bakış açısıyla açığa çıkartılmasını sağlayan, karar vericilerin kuruma katkı sağlayacak verilere ulaşmalarını amaçlayan toplantı, analiz ve sentez uygulamalarıdır.

Çalıştayları, hızlı ve etkin bir problem çözme/fikir üretme aracı olmaları nedeniyle uygulamakta olduğumuz yaratıcı gelişim araçlarının arasında ayrı bir yere koymaktayız.

Bir çalıştay uygulamasının; amacı doğru saptanmış olmalı, amaç ve konu doğrultusunda seçilmiş kişilerin katılımıyla planlı ve olabildiğince katılımı teşvik eden bir tarzda gerçekleştirilmelidir.

  • Yaratıcı Fikir Arama ve Çözüm Üretme Çalıştayları
  • Hedef Saptama, Strateji Oluşturma Çalıştayları
  • Kurum Kültürü Araştırma Çalıştayları
  • Kurumsal Sağlık (Check-Up) ve Önleyici Uygulamalar Çalıştayları